Terugblik Jaarvergadering/ Nieuwjaarsborrel

Gepubliceerd op 15 januari 2020 om 20:27

Op vrijdag 10 januari jl. werd in café Kajuiter iedereen op de Jaarvergadering/Nieuwjaarsborrel van de Stichting ATB Zevenhuizen heel hartelijk welkom geheten door onze voorzitter Roelof. Dit jaar was voor het eerst voor een opzet gekozen om onze bikers, vrijwilligers en sponsoren uit te nodigen voor deze avond om zo onze waardering uit te spreken voor iedereen die onze Stichting een warm hart toedraagt. Op deze avond waren dan ook maar liefst meer dan 40 personen aanwezig. Na eerst wat mededelingen van huishoudelijke aard, werd de koffie/thee en cake aangeboden door de Stichting, evenals de 1e 2 consumpties en de hapjes. Gemeld wordt dat we dit jaar 6 nieuwe bikers hebben kunnen toevoegen aan ons bestand. Stilgestaan werd ook bij het feit dat het voor het bestuur het 1e jaar was in de nieuwe samenstelling. Uitgesproken werd dat het voltallige bestuur een heel leuk en collegiaal jaar achter de rug heeft en unaniem hebben besloten om ook verder te gaan in 2020! Na het voorwoord en de mededelingen was het de beurt aan onze spreekstalmeester Bert om aan de hand van een diapresentatie terug te blikken op de activiteiten die in 2019 zijn georganiseerd. Het hoogtepunt van de avond was de bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar. Jaarlijks werd de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt tijdens de ICW Veldrit. Het bestuur was van mening “De vrijwilliger van het jaar” toch nog meer in de spotlights te zetten en wat is er dan een mooiere gelegenheid dan deze avond. De vrijwilliger van het jaar 2019 is geworden: Peter Slik! Peter maakt al vele jaren deel uit van het vrijwilligerskorps en heeft zijn sporen dan ook al ruimschoots verdiend. Hij is een biker in hart en nieren en je kunt dan ook altijd een beroep op hem doen en hij zegt nooit nee. Dit geldt uiteraard voor alle vrijwilligers, maar elk jaar wordt er een vrijwilliger van het jaar benoemd. Dus volgend jaar kun jij dat ook zijn! Na het formele gedeelte werd er nog een heuse pubquiz georganiseerd en gepresenteerd door Bert en Martijn. Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde avond!

Op de foto's: opperste concentratie tijdens de pubquiz en pubquizmasters Bert en Martijn